500 223 027

POWER-DPF

Na pierwszym etap przy użyciu kamery endoskopowej następuje sprawdzenie filtra pod względem uszkodzeń mechanicznych. W przypadku wykrycia pęknięć, nadtopienia w odpowiedzi napadu ceramicznego lub widocznych śladów mechanicznej ingerencji w DPF, 
nie będzie możliwa regeneracja filtra. W takim przypadku nie pobieramy opłaty za przegląd.

Drugi etap to montaż filtra w urządzeniu w celu zbadania przeciwciśnienia. Po szczelnym zapięciu filtra w maszynie zostaje przeprowadzony test przeciwciśnienia oraz prędkości przepływu powietrza przez filtr. Na kolejnym etapie do filtra wtryskiwany jest specjalny środek czyszczący. Nasz detergent to produkt jednego z największych producentów środków chemicznych w Europie. Detergent pomaga rozpuścić zabrudzenia filtra a także chroni jego strukturę.

Trzecim etapem jest procedura czyszczenia wodnego. Mycie odbywa się w trzech etapach.Pierwszy z nich to czyszczenie przeciwne do kierunku przepływu. Filtr czyszczony jest w odpowiednich sekwencjach wypełnienia i przepływu wody oraz uderzeń sprężonego powietrza. Mycie odbywa się w temperaturze 70 stopni. Nasze urządzenie ma odpowiednio dobrane do każdej wielkości filtra programy gwarantujące odpowiednie wypełnienie wodą
z detergentem oraz uderzenie sprężonym powietrzem. W zależności od konstrukcji czyszczonego filtra dobieramy w odpowiedni sposób parametry procesu czyszczenia.
Na każdym etapie czyszczenia analizujemy zanieczyszczenia wydobywające się z filtra, dzięki temu możemy stwierdzić powód zanieczyszczenia a także zdecydować o czasie trwania czyszczenia.

Ostatnim etapem jest suszenie. Po wydmuchaniu zalegającej w filtrze wody uruchomiona zostaje dodatkowa nagrzewnica powietrza. Suszenie odbywa się przy temperaturze 120 stopni Celsjusza. Po całkowitym wysuszeniu nagrzewnica zostaje wyłączona a filtr jest schładzany samą dmuchawą. Po zakończeniu procesu wykonujemy test przeciwciśnienia oraz prędkości przepływu. Drukowany jest raport dołączony do filtra. Jeśli parametry ciśnienia i prędkości są niezadowalające powracamy ponownie do początku procesu mycia.

Nasz proces czyszczenia

POWER-DPF

Created with Webwave CMS

Copyright 2020 FUH Adam Umer